Maatregelen Coronavirus

Geachte veehouder(ster),

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus in Nederland willen wij als Reproplus graag voorzorgsmaatregelen nemen voor wat betreft het één op één contact tijdens de inseminaties die wij op uw bedrijf uitvoeren.

Om deze contacten zoveel mogelijk te beperken willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken om de aangeboden dieren vast te zetten zodat uw hulp in principe niet nodig is. Dit om de contacten tussen u en de inseminator zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles is bedoeld om u en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen een mogelijke besmetting.

Verder zullen onze medewerkers diverse hygiënemaatregelen hanteren.

Wij willen u alvast bedanken voor de medewerking!