Paringsadvies

Inteelt en alle nare gevolgen van dien wordt de komende jaren een groot probleem op veel (Holstein-) melkveebedrijven. De inteeltgraad bedraagt op dit moment 1,8 procent per generatie terwijl 1 procent, of liever nog 0,5 procent, internationaal als veilig geldt.

Het wereldwijde gebruik van dezelfde stiervaders, in combinatie met halvering van het generatie interval zijn de belangrijkste oorzaken van dit probleem.

Reproplus maakt gebruik van een praktisch en zeer voordelig paringsadvies. Een paringsadvies op basis van afstamming en productie kan inteelt al tot een minimum beperken. Desgewenst kunnen runderen ook individueel worden beoordeeld. Het advies is geschikt voor alle rassen en ook aAa kan worden meegenomen. Uw fokdoel wordt zo op een veilige en doeltreffende manier ingevuld.

De werkwijze

  • Analyse van uw fokdoel en samenstellen stierenpakket
  • Individuele beoordeling van uw runderen op alle onderbalk-kenmerken, of alleen hoofdkenmerken
  • Rekening houden met productie, inteelt, erfelijke gebreken en AAA-code
  • Gericht paringsadvies met 1een 2e keuze waarbij ook aAa kan worden meegenomen
  • Desgewenst 3ekeuze, rekening houdend met bestaande spermavoorraad
  • Keuze uit alle beschikbare stieren in Nederland

Voor informatie over deze dienst en de andere diensten kunt u contact opnemen met uw vaste Reproplus aanspreekpunt.